Formularz

Wnioski, uwagi, opinie

12 lipca - 22 sierpnia 2022 r.

Czekamy na Państwa opinie pod adresem: obo@olsztyn.eu

Pełny tekst uchwały do opiniowania znajduje się również tutaj, natomiast tekst zarządzenia tutaj.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna