Zielono na Zatorzu - warsztat

Spotkanie warsztatowe „Zazielenianie przestrzeni publicznej ulic Zatorza”, odbyło się dnia 3 września 2022 r. (sobota ), w godzinach 11.00-13.00, w Koszarach Funka przy ul. J. Kasprowicza 4 w Olsztynie. 

Warsztaty były poświęcone przyulicznej zieleni, przede wszystkim przedogródkom i skwerom, projektowaniu zieleni w konkretnych lokalizacjach.

Program Zatorze, w którym ochronę i rozwój terenów zieleni zapisano jako jeden z celów, wskazuje ulice przy których należy utworzyć przedogródki:

W. Reymonta, F. Chopina, M. Karłowicza, M. Niedziałkowskiego, S. Okrzei, J. Słowackiego, K. Szymanowskiego, S. Żeromskiego

i skwery przy skrzyżowaniu ulic: 

M. Niedziałkowskiego i B. Limanowskiego; skrzyżowanie wyniesione ulic: S. Żeromskiego i H. Sienkiewicza z czterema skwerami; skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej i B. Limanowskiego; przy budynkach nr 12,13,14 ul. S. Żeromskiego; teren przy ul. Jagiellońskiej; rejon Przyczółku Dworcowego.

Merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta podczas warsztatów odpowiedzieli na pytania związane z tworzeniem miejsc zielonych przy zatorzańskich ulicach (kompozycja nasadzeń, wskazane gatunki roślin), także dla lokalizacji nie ujętych w Programie, które zaproponowali uczestnicy oraz na pytania o możliwość i sposób zrealizowania przyulicznej zieleni w ramach OBO i Inicjatywy Lokalnej.

Dziekujemy za udział w warsztatach!!!

 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna