Uwagi do Programu

Propozycje zadań do Programu można składać w formie elektronicznej na adres ngo@olsztyn.eu, lub bezpośrednio w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna od dnia 3 października 2023r. do dnia 26 października 2023 r. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna