Nabór przedsięwzięć

Rewitalizacja – nabór przedsięwzięć

Rozpoczęliśmy zbieranie informacji o przedsięwzięciach, które różne podmioty planują realizować w Olsztynie na obszarze rewitalizacji w najbliższych latach. Chcemy poznać Wasze projekty i pomysły na działania wspierające cele rewitalizacji, czyli rozwiązujące problemy społeczne, infrastrukturalne czy inne, ale także te wzmacniające potencjał całego obszaru. 

Wiedząc, co planujecie, będziemy mogli umieścić w Gminnym Programie Rewitalizacji odpowiednie zapisy, które w przyszłości ułatwią Wam staranie się o zewnętrzne finansowanie tych działań. Nie chcielibyśmy niczego przeoczyć, dlatego prosimy o uważne wypełnienie przygotowanej przez nas karty przedsięwzięcia osobnej dla każdego projektu lub pomysłu, który chcecie realizować i którego celem będzie poprawa stanu obszaru rewitalizacji.

Wypełnione karty przedsięwzięcia można przekazywać do 10 listopada 2022 r.:

• pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, 

• pocztą elektroniczną – funduszeeuropejskie@olsztyn.eu

W razie pytań lub wątpliwości – odezwij się do nas! 

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, e mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu ,tel. 89 527 31 11 wew. 249, 393.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna