Dokumenty

W listopadzie 2022 r. wpłynął wniosek Rady Osiedla Zatorze ws. zorganizowania konsultacji społecznych poświęconych targowisku miejskiemu i hali targowej "Zatorzanka". W związku z tym wnioskiem Prezydent Olsztyna podjął decyzję o zorganizowaniu dyskusji społecznej i ustalił termin konsultacji na marzec 2023 r. 

Informacje o targowisku i Zatorzance znajdują się w Raporcie o stanie Miasta 2021: https://umolsztyn.bip.gov.pl/fobjects/download/1252066/raport-o-stanie-miasta_olsztyn-2021-pdf.html 

Informacje o targowisku i Zatorzance znajdują się Gminnym Programie Rewitalizacji: https://umolsztyn.bip.gov.pl/fobjects/download/1364594/projekt-gpr-olsztyna-2030-pdf.html 

Zarządzenie dotyczące konsultacji: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/922779/Zarzadzenie-77 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna