Opinie na żywo

W związku z realizacją konsultacji społecznych zapraszamy Państwa na spotkanie w hali targowej "Zatorzanka", na olsztyńskim Zatorzu. Spotkanie odbędzie się 30 marca 2023 r. o godz. 17.00.

Podczas spotkania poznamy otoczenie, o którym będziemy rozmawiać, stan "na dziś", trochę historii a także wysłuchamy opinii, poznamy wizje i pomysły. 

Spotkanie poprowadzi Łukasz Pancewicz z A2P2 Archhitecture&Planning - Urbanista z kilkunastoma latami międzynarodowego doświadczenia w sektorze publicznym i prywatnym. Przed założeniem A2P2 architecture&planning pracował dla firm projektowo-konsultingowych w Polsce i Irlandii. W latach 2013-2016 był głównym projektantem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Ekspert Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, pracował nad wdrożeniem pilotażowego programu rewitalizacji w Wałbrzychu i w Łodzi. W pracy zawodowej koncentruje się na łączeniu rewitalizacji z wdrażaniem metod partycypacyjnych. Od 2009 r. związany z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. W pracy badawczej zajmował się problematyką dużych projektów urbanistycznych jako polityki miejskiej oraz rolą działań oddolnych oraz partycypacji w planowaniu. Przygotował dla OECD ocenę polityki przestrzennej Łodzi. Współpracował z czasopismami „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Przegląd Urbanistyczny”, „Nowy Obywatel” jako krytyk i autor. W latach 2011-2012 uczestniczył w rocznym stażu na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Brał udział w pracach Kongresu Ruchów Miejskich oraz prowadził seminaria i wykłady o tematyce miejskiej. Członek TUP i ISOCARP. 

Od 17.00 do 17.45 odbędą się spotkania z elementami warsztatu w dwóch boksach:

  • Targowisko - Marcelina Chodyniecka-Kuberska
  • Zatorzanka - Jerzy Żyngiel

Dla dzieci przygotowano mały kącik z kolorowankami i grami.

Spotkanie i rozmowy odbędą się na parterze budynku, piętro zostało wyłączone z użytkowania. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna