PROJEKTY FISZEK PRZEDSIĘWZIĘĆ DLA PROGRAMÓW WDROŻENIOWYCH

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi propozycjami programów wdrożeniowych do Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+.

  • Zespoły robocze i koordynatorzy (6 zespołów) 
  • Pogłębiony proces diagnostyczny
  • Praca nad przedsięwzięciami projektowymi (łącznie 53)
  • Znaczna część działań ze Strategii objęta projektami  

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna