Jak zaopiniować

Propozycje zadań do Programu można składać w formie elektronicznej na adres ngo@olsztyn.eu, lub bezpośrednio w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 15 października 2021 r.

Zapraszamy na stronę organizacji pozarządowych: https://ngo.olsztyn.eu/ 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna