Spotkania, warsztaty, spacery:

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Zapraszamy 8 grudnia 2022 r. na spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ on - line w godzinach 17:00-19:00 !!!

Link do spotkania Gminny Program Rewitalizacji 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do osobistego udziału w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, tym razem w ramach spacerów badawczych oraz warsztatów. Chcemy razem z Państwem wspólnie obejrzeć najważniejsze i najciekawsze miejsca w obszarze rewitalizacji i poznać opinie osób, które z nich korzystają. Później na wspólnych warsztatach porozmawiamy o tym, co w obszarze rewitalizacji jest najważniejsze, czym powinniśmy się przede wszystkim zająć i co chcemy osiągnąć.

PLAN SPACERÓW I WARSZTATÓW:

• spacer 1 – 15 października 2022 r., godz. 13.00-15.00 (sobota); osiedla: Wojska Polskiego, Zatorze, Podleśna

• spacer 2 – 22 października 2022 r., godz. 11.00-13.00 (sobota); osiedle: Śródmieście, Grunwaldzkie, Podgrodzie

• spacer 3 - 22 października 2022 r., godz. 15:00 - 16:00 (sobota), osiedle przy ul. Towarowej; startujemy z przystanku Towarowa - Budowlana

• warsztat 1 – 21 października 2022 r., godz. 17.00-19.00 (piątek) - Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, sala 219

• warsztat 2 – 27 października 2022 r., godz. 17.00-19.00 (czwartek) - Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, sala 219.

Rewitalizacja – spacery

Opracowaliśmy już trasy naszych spacerów badawczych. Chcemy wraz z mieszkańcami przyjrzeć się z bliska obszarowi rewitalizacji i porozmawiać o tym, co najważniejsze. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcieliby żyć w lepszym mieście. Szczególnie czekamy na osoby, które mieszkają, uczą się, pracują lub w inny sposób spędzają czas w tych częściach Olsztyna.

Poniżej w załącznikach znajdują się mapki poszczególnych spacerów!

Masz pytania, chcesz porozmawiać – odezwij się do nas! 

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, e mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu ,tel. 89 527 31 11 wew. 249, 393

Etap zakończony - WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

  • otwarte spotkanie informacyjne o rewitalizacji oraz prezentujące diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego oraz propozycję zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji - 21.04.2022 r. godz. 17.00. Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”, Budynek dawnej Zajezdni Trolejbusowej, ul. Knosały 3b. (na otwartym spotkaniu propozycje, uwagi i wnioski były przyjmowane do protokołu) 
  • warsztaty dla interesariuszy rewitalizacji, dotyczące lokalnych potencjałów i możliwości ich wykorzystania przy prowadzeniu rewitalizacji w miastach. 25.04.2022 r. godz. 17.00. Budynek Ratusza, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, Sala 219.
baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna