Raport

W zalączniku poniżej prezentujemy Raport końcowy z przebiegu konsultacji społecznych poświęconych zebraniu opinii w celu wyznaczenia kierunków rozwoju i funkcjonowania Targowiska Miejskiego przy ul. Kolejowej wraz z halą targową „Zatorzanka” w latach 2023 – 2030+. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna