Propozycje, opinie

Propozycje zadań do przedstawionego dokumentu można składać do 11 kwietnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres:

 zdrowie@olsztyn.eu

lub bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej mieszczącym się przy ul. Knosały 3 w Olsztynie

lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna, mieszczącej się w Ratuszu przy pl. Jana Pawła II 1 w Olsztynie. 

Adres do korespondencji tradycyjnej:

Urząd Miasta Olsztyna

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Knosały 3

10-015 Olsztyn

z dopiskiem: Problemy społeczne Olsztyna do 2030 r. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna