Planowane

1. IV kwartał 2024 r.

Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 - Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna