Aktualne konsultacje

1. 26 kwietnia 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

Opracowanie projektu „Standardów gospodarowania zielenią na terenie Olsztyna” - Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Środowiska, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego.

2. 01 maja 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Olsztyński Budżet Obywatelski OBO 2022 – Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego