Dokumenty

Zaopiniowanie dokumentu zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn oraz parterów społecznych i gospodarczych.