Roport

Dziekujemy za udział w konsultacjach społecznych poświęconych projektowi Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania. W załączniku prezentujemy raport z ich przebiegu. 

  • Raport z konsultacji społecznych - MOF Nowe Wyzwania.pdf POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna