Podstawy prawne

Program Zatorze obejmie północną część Olsztyna, położoną między torami kolejowymi, rzeką Łyną i Lasem Miejskim. To unikatowy w skali miasta obszar, ze względu na liczne zabytki, rozplanowanie w myśl idei "miasta ogrodu" oraz liczne enklawy zieleni. Niepowtarzalny charakter przestrzeni Zatorza zasługuje na troskę, ochronę i przemyślane działania.

Założenia do przygotowywanego Programu zostały stworzone wspólnie z mieszkańcami. Rejon Zatorza słynie z aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy przestrzeni miejskiej. Poniżej znajdują się zarządzenia dotyczące przebiegu prac oraz link, pod którym można zapoznać się z przebiegiem konsultacji społecznych dotyczących opracowania założeń do Programu Zatorze.

Założenia do Programu Przestrzennego Rozwoju Północnego Obszaru Olsztyna-Program Zatorze

Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania zespołu roboczego ds. przygotowania Programu Zatorze 

  • Zarządzenie nr 158 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Program Zatorze.rtf POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna