Udostępnione dokumenty

W ramach konsultacji społecznych projektu Programu Zatorze przedstawiamy Państwu następujące opracowania:

– dokument projektu Programu Zatorze,

– zbiór map tematycznych do Programu Zatorze,

– prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Programu Zatorze,

– ulotkę z harmonogramem konsultacji społecznych Programu Zatorze.

Uwagi do projektu Programu Zatorze można składać w terminie od 20 czerwca do 30 września 2022 r., w formie pisemnej na adres

Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna (Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn),

mailem na adres: ua@olsztyn.eu lub na skrzynkę ePUAP UM Olsztyna.

Uwagi można również składać w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Zgłaszane uwagi muszą zawierać imię, nazwisko i adres składającego.

Rozpatrzenie złożonych do Programu Zatorze uwag znajduje się w załączniku poniżej. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna