Raport

W załączniku znajduje się raport z przebiegu konsultacji społecznych.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna