Spotkania konsultacyjne III

Od lata 2021 r. trwają prace nad aktualizacją Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Olsztyna. Projekt dokumentu, którego kształt został wypracowany m.in. w wyniku konsultacji społecznych, jest gotowy. Przed nami ostatni (III) etap konsultacji, w czasie których będzie można zgłaszać opinie nt. projektu.

Czym jest Plan?

PZMM to dokument obejmujący wszystkie zagadnienia związane z komunikacją i mobilnością na danym obszarze: transport publiczny, samochodowy, ruch pieszy i rowerowy, ochrona środowiska, edukacja i promocja itd. W dokumencie mówi się też o poprawie jakości życia, bezpieczeństwie poruszania się po drogach czy dążeniu do organizacji miasta kompaktowego. Plan jest potrzebny w każdej aglomeracji i w każdym mieście, a do jego tworzenia włączają się wszyscy chętni.

Po co zrównoważona mobilność?

Badania ONZ wskazują, że – mimo chwilowego spadku spowodowanego lockdownami, związanymi z pandemią COVID-19 – w 2020 r. stężenie gazów cieplarnianych osiągnęło rekordowy poziom. Trzeba pamiętać, że w Unii Europejskiej 25% ich emisji generuje transport samochodowy. Rozwiązaniem tego problemu jest dążenie do zrównoważonej mobilności, czyli ograniczanie liczby aut na rzecz rowerów i komunikacji zbiorowej.

Ostatni etap prac

Na samym początku odbyły się badania potrzeb i zwyczajów komunikacyjnych (wszystkich zainteresowanych wynikami zachęcamy do odwiedzenia strony konsultacji, link do wyników jest tutaj). Badania te były podstawą do przeprowadzenia pierwszego etapu konsultacji społecznych, w czasie których zbierano propozycje działań mających na celu poprawę mobilności (sierpień–wrzesień 2021 r.). W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy, interesariusze i włodarze zastanawiali się, które z proponowanych wcześniej działań należy realizować najpierw. W trzecim etapie prac rozmawialiśmy o gotowym projekcie PZMM.

Harmonogram spotkań

Konsultacje dotyczące PZMM MOF Olsztyna organizował Urząd Miasta Olsztyna. Obejmowały formularz opinii oraz spotkania konsultacyjne on-line. Do udziału w nich zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy gmin, tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny, tj. Olszyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.

Harmonogram spotkań był następujący:

    • 30 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 17.30-19.30, link: https://tiny.pl/9s86s, ID: 834 6830 3905, hasło 226974;

    • 31 maja 2022 r. (wtorek), godz. 17.30-19.30, link: https://tiny.pl/9s863 , ID: 852 9549 9429, hasło: 433942

    • 1 czerwca 2022 r. (środa), godz. 17.30-19.30, link: https://tiny.pl/9s8v5 , ID: 817 3879 8550, hasło: 273196

Każde ze spotkań miało analogiczny przebieg, zatem wystarczyło wziąć udział w jednym, w wybranym przez siebie terminie.

Formularz jest nadal dostępny pod niniejszym linkiem za jego pomocą można było wyrazić opinię tak samo, jak podczas spotkań.

Dziekujemy za udział w konsultacjach społecznych! Państwa opinia jest ważna. Im więcej głosów, tym szersze spojrzenie na problem!

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna