Projekt PZMM MOF

W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy, interesariusze i włodarze zastanawiali się, które z proponowanych wcześniej działań należy realizować najpierw. W trzecim etapie będziemy rozmawiać o gotowym projekcie PZMM. Projekt dokumentu w załączniku.