Olsztyn zapraszający

OLSZTYN ZAPRASZAJĄCY I INSPIRUJĄCY

Lider zespołu: Andżelika Stawisińska, Dyrektor Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie  

Do udziału w pracach zespołu zaproszono pracowników wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Olsztyna (UMO) oraz ekspertów zewnętrznych - przedstawicieli niżej wymienionych podmiotów:

• Wydział Kultury i Ochrony Zabytków UMO,

• Biuro Promocji i Turystyki UMO,

• Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie,

• Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,

• Olsztyński Teatr Lalek,

• Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,

• Szkoła Podstawowa nr 30,

• Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie,

• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie,

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (przedstawiciele środowiska akademickiego, samorządu studenckiego oraz Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM w Olsztynie),

• Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna,

• Centrum Polsko-Francuskie,

• Towarzystwo Miłośników Olsztyna,

• Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”,

• Stowarzyszenie Robisz.to,

• Biuro Dzielnicy Zatorze,

• Fundacja ARToffNIA,

• Olsztyński Teatr Tańca,

• Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie, 

• MADE IN Warmia & Mazury, 

• Hampton by Hilton Olsztyn,

• Gdańska Szkoła Filmowa Oddział Olsztyn,

• Wasyluk Projektowanie Kreatywne,

• MADE IN,

• DronXSystem

oraz przedstawiciele środowiska artystycznego.

Program realizuje dwa cele operacyjne Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ w ramach celu strategicznego Olsztyn otwarty: 

  • cel operacyjny Olsztyn zapraszający,
  • cel operacyjny Olsztyn inspirujący.

Kierunki działań, nad którymi pracowali członkowie zespołu:

• kultura i zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu i wspieraniu kultury,

• pobudzanie działalności kreatywnej, wychodzącej poza standardowe rozwiązania,

• działania pilotażowe w różnych sferach funkcjonowania miasta,

• promocja osiągnięć wspólnoty samorządowej oraz mieszkańców Olsztyna,

• budowanie sieci współpracy,

• wzrost jakości promocji miasta i szeroko rozumianego public relations,

• wzmacnianie jakości oferty inwestycyjnej Olsztyna, uwzględniającej również elementy jakości życia,

• rozwój oferty mieszkaniowej,

• podnoszenie jakości oferty wypoczynkowej (również w kontekście atrakcji turystycznych),

• podnoszenie jakości oferty dydaktycznej (uczelnie).

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna