O tym będziemy rozmawiać

Tematy debat - Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+

Olsztyn zdrowy i aktywny - profilaktyka, pandemia, ochrona zdrowia, formy spędzania wolnego czasu, jakość usług medycznych itp.

Olsztyn inspirujący - kultura, tożsamość, kreatywność, inspiracje itp.

Olsztyn mobilny - transport publiczny, obwodnica, bezpieczeństwo, organizacja ruchu, elektromobilność itp.

Olsztyn kompetentny - nauka, praktyka, edukacja, szkoły wyższe, kluczowe kompetencje, zawody przyszłości, sztuczna inteligencja itp.

Olsztyn inteligentnej transformacji - gospodarka, konkurencyjność, inteligentne specjalizacje, smart city itp.

Olsztyn odporny klimatycznie - adaptacyjność, odporność, zmiany klimatyczne itp.

Olsztyn wielopokoleniowy - młodość, empatia, colving, współpraca wielopokoleniowa, sąsiedztwo wielopokoleniowe itp.

Olsztyn bez barier przestrzennych - bezpieczeństwo, przyjazne przestrzenie, miasto "15-minutowe" itp.

Olsztyn wrażliwy - niepełnosprawność, empatia, wsparcie, włączenia społeczne itp.

Olsztyn obywatelski i współzarządzany - współpraca, projekty, współodpowiedzialność, inicjatywy mieszkańców, budżet obywatelski itp.

W debatach, oprócz zaproszonych przedstawicieli środowisk lokalnych Olsztyna, będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy (poprzez streaming i przesyłanie uwag/pytań na czacie). 

Każdą debatę rozpocznie wystąpienie gościa specjalnego. Będzie nim ekspert spoza Olsztyna, specjalizujący się w obszarze podejmowanym w debacie. 

W doborze ekspertów kierowaliśmy się kryteriami zaangażowania danej osoby w rozwiązywanie różnych problemów, z jakimi spotykają się mieszkańcy miast w Polsce i poza granicami kraju. Ważne było dla nas ich praktyczne doświadczenie oraz aktywność we współpracy z różnymi środowiskami społecznymi, organizacjami pozarządowymi etc.

Zadaniem ekspertów będzie dokonanie wprowadzenia na temat trendów, które powinniśmy rozpatrywać z punktu widzenia planowania przyszłości Olsztyna.